Velkommen til arkivet!


Arbeiderbevegelsens Arkiv i Telemark ble etablert i 1980, organisert som et andelslag der lag og foreninger med tilknytning til arbeiderbevegelsen i Telemark er andelseiere. I dag er vel 100 fagforeninger, partilag, AOF-, Folkets Hus- og Norsk Folkehjelp- foreninger, arbeidersangkor m. fl. andelseiere.

Arbeiderbevegelsens Arkiv i Telemark er et historisk arkiv, med oppgave å ta vare på arkivmateriale fra arbeiderbevegelsen i Telemark. I tillegg til protokoller og dokumenter har vi foto-, fane- og arbeiderminnesamlinger. Vi har en mindre boksamling med historisk og politisk litteratur, og noen videofilmer til utlån, som skildrer arbeiderbevegelsens kamp og framvekst
i forrige århundre.

Arkivet er åpent for alle. Kom gjerne innom og se hva vi har, eller hva vi kan hjelpe deg med.


Vår besøksadresse er Bøleveien 152, Skien.


Åpningstider: Onsdag 0900-1500
Ellers ring 99 31 46 56 (Dan André Velle) / e-post: d.velle@nia.noBøleveien 152
Postboks 2830
3702 Skien

E - post: post@a-arkiv.no