Bilder fra Arbeiderbevegelsens Arkiv i Telemark.

 

Arbeiderbevegelsens Arkiv i Telemark har arkivert over 2000 forskjellige fotografier. De fleste bildene har tilknytning til arbeiderbevegelsen og arbeidsliv i Telemark, men vi har også bilder fra andre deler av landet og andre samfunnssektorer.

 

 

Klikk på bildene for å se dem i full størrelse.


 


AAT-0902 - Borgestad
06 april 1924
AAT-1038 - Notodden 1908 - 1911


AAT-1149 - Ibsenhuset, Skien
23. april 1999.
  Demonstrasjonstog på vei til Porsgrunn til Skien under storkonflikten i 1924. Demonstrasjonen var en protest mot streikebrytere på Menstad og av blokerte båter i Porsgrunn.
Parolen på bildet:
"EN BLODIGLE ER VAKRERE ENN EN STREIKEBRYTER".
Arbeidere under bygging av Holtakanalen i forbindelse med Tinfos II - utbyggingen. LO 100 år. LO's nestleder, Gerd Liv Valla åpner faneutstillingen i Ibsenhuset.
 

AAT-0151 - Vemork, Tinn
høsten 1909.


AAT-0065 - Borgestad
1. mai 1936.


AAT-0006 - Skien 1936.
  Legging av rørgate til Vemork kraftstasjon høsten 1909. Borgestad Arbeiderungdomslag (AUF)'s tramgjeng. Foran fra v.:
Kari Lassen (Andersen), Randi Johansen ( Erbo Rugtvedt), Gunda Halvorsen (Kristoffersen). Bak fra v.:
Harry Hansen, Gerd Waskaas (Arvesen), Olav Imsrud (Werstad), Harald Nygård, Karsten Sandkjen, Kåre Byrjall, Ruth Imsrud (Thorjussen), Finn Halvorsen.
Fanekomiteen med den nye fana til avd. 10, Klosterfossen NPF
Fra venstre:
Peder Danielsen, Eivind Gundersen og Hjalmar Fredriksen.
 


AAT-0055 - Borgestad 1. mai 1937.


AAT-0169 - Kjørholt, Heistad ca. 1950.


AAT-0321 - Goberg lense, Falkumelva 1930 - 39.
  Barnetoget 1. mai på Borgestad. Først: Johs. Landfall og Olav Imsrud.
Landfall holdt talen for barna. Imsrud var formann i 1. mai komiteen. Barnetoget gikk om formiddagen, mens voksentoget gikk om ettermiddagen.
Kjørholt Kalksteinsbrudd, diamantboring (prøveboring) i en av tunnelene.
Fra venstre:
Jens Lund og Olav Haugesag. De har på seg de første hjelmene med lykt som de hadde i gruvene på Kjørholt.
Tømmerfløtere ved Goberg lense i Falkumelva. Bak fra venstre:
Magnus Kittilsen, Ola Haugerød, Peder Bøe, Frisk, Gustav Kittilsen, Anders Hyni, Karl Sørensen, Nils Kittilsen Bjørndalen, Hans Aas. Foran fra venstre:
Andreas Estedalen, Johannes Slettene, Otto Sigurdsen (?), Halvor Ambrosten, Erling Helliksen (?).
 

AAT-0358 - Folkets Hus,
Skien 1918 - 19.


AAT-0376 - Seljord 1914.


AAT-0382 - Folkets Hus i Tordenskioldsgt, Porsgrunn 1932.
  Fra "Svendenes kampforretning".
Ble opprettet under barbersvennene i Skiens streik fra 16. des. 1918 til 1. april 1919. Her kunne de som sympatiserte med de streikende komme og få klippet seg og samtidig være med å støtte de streikende økonomisk.
Stående fra høyre:
Johan Sundholm, Bjarne Svendsen, og med kost, Einar Pedersen.
Møte i Øst-Telemark krets av Det norske Arbeiderparti.
Sittende fra venstre:
Thor Kjos, Nils Philgaard, fru Pettersen, Hanna Haug, fru Kjerbom, alle fra Rjukan, Fosheim og Einarsen fra Bø, Jacob Eikefjord, Rjukan, Halvor Brauti, Seljord, Albert Sund, Lars Olsen og Peder Aakre, Rjukan,. Stående fra venstre:
Nr. 4 postmester Knutson, nr. 6 Martin Svendsen, nr. 8 Ernst Løvaas, nr. 10 Ingvald Sørensen, og nr. 12 Hans Haaland, alle Rjukan, nr. 7 redaktør Henrik Berg, Skien.
Porsgrunn Arbeiderungdomslag avholder 5 - års jubileumsmøte.
I første rekke i lys dress, karsten Bjerke. I første rekke høyre side f.v. Werner Kristensen, Jonas Bjåland.
 


AAT-0409 - Telemark 1951.


AAT-0410 - Notodden
1920 - 29.


Aat-0568 - Porsgrunn beg. av 1900 - tallet.
  Deltakere på "Telemarksturneen 1951".
Valgturné rundt i Telemark arrangert av Telemark D-lag av AUF ifbm. valgkampen 1951. Bak fra venstre:
Einar W. Johansen, Skafså, fiolin, Tarjei Dalen, Mo, trekkspill, Olaf Skoglund, Neslandsvatn, gitar/sang. Foran f. v.:
Form. i Telemark D-lag av AUF, Isak Havstad, Porsgrunn, foredrag, Kate Bakkeløkken, Porsgrunn, deklamasjon, Elna og Bjarne Lindskog, Skotfoss, deklamasjon/sang/sketsjer.
Notodden Socialdemokratiske Kvinneforening foran sin fane. Ansatte ved Bratsberg Bruk, Porsgrunn på begynnelsen av 1900 - tallet.
 

AAT-0632 - Menstad, Skien
8. juni 1931.

AAT-0677 - Lårdal, Tokke
1934-35.

AAT-0732 - Notodden,
ant. 1. mai 1918.
 

Fra Menstadslaget, såret politimann blir tatt hånd om av to unge demonstranter.

Foto: Nyblin, Skien.

Arbeidere ved Laurdal Uldspinneri. Noen av deltakerne har samlet seg rundt en av parolene.
Parolen var:
"ARBEIDERNES BEFRIELSE MAA VÆRE EN MAGASINRIFLE OG 5000 TØRRE PATRONER".
 


AAT-0767 - Skien ca. 1953.

AAT-0827 - Gråtenmoen, Skien juni 1931. 

AAT-0881- Falkenberg, Sverige 1939.
  Oppmålere klar til utkjøring med Målekontorets mopeder. Fra Bygningsarbeidernes Målekontor på Bøleveien. Fra venstre:
Jan Rugstad, Rolf Helgesen, June Jonassen (f. Moen), Sverre Vinstad, Ingrid Hansen, Grete Karlsen (f. Herregården), Kjell Finkenhagen og Olaf Karlsen.
Fra 4. gardekompanis leir i forbindelse med Menstadkonflikten.
Bildet er tatt av kompaniets leder, kaptein Sverre Fermann Hermansen.
Herøya Framlag på Framleir i Sverige.