Bøleveien 152
Postboks 2830
3702 Skien

Tlf. 35 91 57 30 Fax 35 91 57 59
E - post: post@a-arkiv.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klikk på bokomslagene
for å lese
deler av eller hele
utgivelsene.


 

UTGIVELSER.


 


Glimt fra arbeiderbevegelsens
historie i Telemark.

Landsorganisasjonen i Norge markerte våren og sommeren 1999 - på ulike måter - at organisasjonen fylte 100 år. Det var markeringer i alle fylker og naturligvis også i Telemark. Det ble avholdt møter og arrangementer, skrevet artikler og gitt ut bøker. Vi må virkelig ha lov til å hevde at LO i Norge - og Telemark, har satt spor etter seg, og dette vil vi fortelle om.

 


Thranittbevegelsen.

Thranittbevegelsen var den første organisasjon i Norge med en organisasjonsform lik dagens politiske partier, med et nett av lokale foreninger, et sentralstyre plassert i hovedstaden, en landsmøteinstitusjon som bevegelsens øverste organ og ei partiavis; «Arbeiderforeningernes Blad».

Kan bestilles fra Arkivet for kr. 80,- + porto.

 


Tveten Arbeiderlag 50 år.

Det har ikke vært mulig å gi et fyllestgjørende bilde av jubilantens levnetsliv, da medlemsmøte-protokollene for de første 30 åra ikke er funnet. Først fra oktober 1966 har vi medlemsmøteprotokollene.