Faner.

Arbeiderbevegelsens Arkiv i Telemark har i sitt arkiv vel 60 faner og vi har avfotografert (dias) ytterligere 50 faner fra arbeiderbevegelsen i Telemark.