Velkommen til arkivet!


Arbeiderbevegelsens Arkiv i Telemark ble etablert i 1980, organisert som et andelslag der lag og foreninger med tilknytning til arbeiderbevegelsen i Telemark er andelseiere. I dag er vel 100 fagforeninger, partilag, AOF-, Folkets Hus- og Norsk Folkehjelp- foreninger, arbeidersangkor m. fl. andelseiere.

Arbeiderbevegelsens Arkiv i Telemark er et historisk arkiv, med oppgave å ta vare på arkivmateriale fra arbeiderbevegelsen i Telemark. I tillegg til protokoller og dokumenter har vi foto-, fane- og arbeiderminnesamlinger. Vi har en mindre boksamling med historisk og politisk litteratur, og noen videofilmer til utlån, som skildrer arbeiderbevegelsens kamp og framvekst
i forrige århundre.

Arkivet er åpent for alle. Kom gjerne innom og se hva vi har, eller hva vi kan hjelpe deg med.


Vår besøksadresse er Bøleveien 152, Skien.


For kontakt med arkivet,
ring 99 31 46 56 (Dan André Velle) / e-post: d.velle@nia.noBøleveien 152
Postboks 2830
3702 Skien

E - post: post@a-arkiv.no