Arkiv.

 


Arbeiderbevegelsens Arkiv i Telemark har arkivert materiale på over 700 lag/foreninger/foretak/personer, som utgjør vel 160 hyllemeter med protokoller og skriv.
De største arkivskaperne er fagforeninger og partilag. I tillegg kan vi nevne arbeidersangkor, arbeideridrettslag, arbeidsløses foreninger, kooperative foretak m.m.
Geografisk dekker arkivene alle kommunene i Telemark, og i tillegg har vi arkivet til Risør Handel og Kontor, da den gikk inn i Grenland Handel og Kontor fra 1. juli 1993.

Oversikt over akrivene fins på arkivportalen.no

Over 200 av arkivets møteprotokoller fra før 1940 er digitalisert og kan leses på www.telemarkskilder.no