Glimt fra arbeiderbevegelsens historie i Telemark.

 

På denne siden vil du finne bokens innholdsfortegnelse, link til kapittelet
"Glimt fra arbeiderbevegelsens historie i Telemark",
samt liste over litteratur om arbeiderbevegelsens historie i Telemark.

Klikk på linkene som er merket i blå farge for å komme videre.


 

 
 

Innholdsfortegnelse

Forord .........................................................................................................
O. Lunde: Det første og største 1. maitoget i Telemark .........................................
H. Finstad: Isarbeiderstreiken i Kragerø i 1891 .....................................................
K. Woje: Kvinnene ved Ødegårdens Verk ............................................................
E. Schrumpf: Kvinners og menns arbeid på Porsgrunds Porselænsfabrik ved århundreskiftet .............................................................................................
K. Kjeldstadli: Mange måter å te seg på - arbeiderkulturer i Telemark ......................
O. Lunde: Arbeiderboliger på Åmdals Verk ...........................................................
A. Mostue: Fra gjeterjente til anleggskokke ........................................................
B. Bering: Radikale telemarkinger i "Det røde amt" ................................................
O. Lunde: Fløterkonflikten i Bandakkanalen i 1920-åra ..........................................
S. Halvorsen: Menstadslaget ...........................................................................
O. Lunde: "Av om lag 150 medlemmer i ungdomslaget var 149 arbeidsløse." Intervju
med Anne Melfald (1918-1987) ........................................................................
H. Høydal: Fra tømmerstokk til silkeskrud. Kunstsilkefabrikken - ein kvinnearbeidsplass.
Ø. Lindrupsen: 1970, 80 og 90 åra helsekamp .....................................................
K. Liljeberg: Utfordringer for fagbevegelsen i neste århundre ..................................
O. Lunde: Glimt fra arbeiderbevegelsens historie i Telemark ...................................
LOs organisasjonsutvikling i Telemark 1899-1999 .................................................
Fagforeninger tilsluttet LO i Telemark i 1939 og 1998 ............................................
Litteratur om arbeiderbevegelsens historie i Telemark ...........................................

Side

4
7
12
17

26
39
58
65
71
95
104

114
129
135
140
144
172
177
186